Sivil Toplum Kuruluşları

İyilik Kazansın, çalıştığı sivil toplum kuruluşlarının şeffaf ve hesap verebilir olmasını önemsemektedir. Bu sebeple Açık Açık platformunda kayıtlı olan, gerekli yasal statü ve izinlere sahip sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşları Bağışçı Hakları Beyannamesi’ni kabul etmiş, yıllık aktivite ve finansal raporlarına ulaşabileceğiniz Türkiye’nin en şeffaf ve güvenilir kurumları arasında yer almaktadır.

AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT; zorlu doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, doğal afetlerde tamamen gönüllü olarak, doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri ile can kaybını en aza indirmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla faaliyet sürdürmektedir.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1993 yılında kuruldu ve 25 yıldır erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor.

Bir Dilek Tut Türkiye

Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye 2000 yılında kuruldu ve hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3 – 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştirmektedir.

Buldan Vakfı

2015 yılında kurulan Buldan Vakfı, kadınların toplumda hak ettikleri rol ve statüye sahip olması için çalışmakta, bunun için de eğitimin önemine inanmaktadır. Bu amaçla "Kızımız Okuyacak" projesi ile üniversite eğitimi alan başarılı ancak desteğe ihtiyacı olan genç kızlara fon sağlamaktadır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Denizli Otizm Derneği

2014 yılında kurulan Denizli Otizm Derneği çocuğuna otizm tanısı konan ailelere, aile danışmanlığı ve çocuklarına eğitsel danışmanlık desteği vererek otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumla entegrasyonunun sağlanması için çalışıyor ve otizmle ilgili ulusal politikaların belirlenmesinde de aktif rol oynuyor.

Down Sendromu Derneği

Down Sendromu Derneği, Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamak; toplumun engellilik algısını geliştirmek; uluslararası platformda Down sendromu ile ilgili araştırmaları takip ederek Türkiye'de uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.

Genç Hayat Vakfı

Genç Hayat Vakfı, 2008 yılında kurulduğu günden beri; çocuk ve gençlerin sahip olduğu becerileri keşfetmeleri ve yetenekleri doğrultusunda bilgiye ulaşmaları için hiçbir ayrım gözetmeksizin insan odaklı yaklaşıma önem vererek çalışıyor.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 2000 yılında kurulmuştur.

Kansersiz Yaşam Derneği

Kansersiz Yaşam Derneği sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla tanışmamaları için, Türkiye’nin her yerinde, 7’den 70’e farkındalık sağlamak adına 2010 yılında kurulmuştur.

Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN)

Kasım 2016’da koruyucu aile hizmet modelinden faydalanan ve koruyucu aile deneyimine sahip olan bireyler öncülüğünde kurulan KALBEN, koruyucu aile hizmet modelinin toplumda yaygınlaştırılması, bu modelden yararlanmak isteyen ailelere, süreç öncesi ve sonrası hukuki ve psiko-sosyal destekte bulunulması, koruyucu aileler ve koruma altında yetişen gençler arasında dayanışmanın artırılması için çalışmaktadır.

Koruncuk Vakfı

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı; hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütmektedir.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı

Lokman Hekim Sağlık Vakfı 1986 yılında ülkemizde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere, maddi kaygı duymaksızın hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur.

Maya Vakfı

5-18 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında kurulan Maya Vakfı; savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara, koruma hizmetlerinin yanı sıra, yaratıcı sanat terapileri ve sosyo-kültürel aktiviteler aracılığıyla rehabilitasyon desteği veriyor.

Rehber Köpekler Derneği

Rehber Köpekler Derneği görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olmak, görme engelli bireyler ile rehber köpeklerin fiziksel ve psikolojik olarak birbirlerine ve çevreye adaptasyonlarını sağlamak, hukuki bağlamda izlenecek prosedürler konusunda desteklemek ve toplumdaki diğer bireyleri de bu konuda bilgilendirerek farkındalık yaratma amacı ile kurulmuştur.

Sen De Gel

Sen De Gel, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla yoksullukla mücadele ederek, kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik projeler üreterek, Birleşmiş Miletler Bin Yıl Hedefleri’ne sadık kalarak ve “en az gelişmiş ülkelerin” sorunlarını gözeterek yapılandıracağı projeleri hayata geçirmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur.

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşu olmak amacıyla 11 Eylül 1992 tarihinde kuruldu.

Temel İhtiyaç Derneği

Temel İhtiyaç Derneği, gıda bankacılığına geniş kapsamlı bir bakış açısı getirerek yoksulluğa ve israfa karşı bütünsel bir modelle mücadele veren ve somut çözümler üreten bir sivil toplum kuruluşu olarak 2010 yılında kurulmuştur.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan TOG, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlamaktadır

Türk Eğitim Derneği

1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliği sağlama ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişemeyen öğrencilere kapsamlı burslar vermekte ve ülkemiz eğitim sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek amacıyla 4 Mayıs 1967 tarihinde kurulmuştur.

Türk Kanser Derneği

1964 yılında kurulan ve T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler statüsü kazanan Türk Kanser Derneği; kanser hastalarına tedavi, takip, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı, ikinci görüş, maddi destek, ücretsiz konaklama (Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi), onkoloji koçluğu hizmetlerini ve tüm vatandaşlarımıza da ücretsiz tarama hizmetini vermekte olup, ulusal kanser bilincinin oluşturulabilmesi için de farkındalık çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

1995 yılında kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktadır.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyetlerde bulunup insanlığın mutluluğuna çalışmak amacıyla 1989 yılında kurulmuştur.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek vermek amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.

STK, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşu kelimesinin kısaltması olarak sektörde yaygınca kullanılan bir kısaltmadır.

Sivil toplum kuruluşları, bir diğer adıyla sivil toplum örgütleri toplumda bulunan negatif durumları pozitife çevirmek için devletten bağımsız bir şekilde çalışan grupların tümüne verilen isimdir. Eğitim, çevre, doğa sorunları ve benzeri gibi toplumun önemli sorunlarına gönüllü olarak pozitif şekilde katkı sağlayan ve bunun yanında toplumu bilinçlendirme ilkesiyle çalışan sivil toplum kuruluşlarının temel amacı, topluma fayda sağlamaktır.

İyilik Kazansın; Türkiye’nin en güvenilir ve şeffaf sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak, dezavantajlı gruplara ulaşmayı hedefleyen herkese cebinden ekstra para çıkmadan destek olma imkanı sağlamaktadır.

İyilik Kazansın’da yer alan sivil toplum kuruluşları veya başka bir deyişle sivil toplum örgütleri; Sağlık, Çevre, Eğitim, Sosyal Hizmetler, Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişim, Uluslararası, Kültür, Sanat ve Spor gibi faaliyet alanları için kurulmuş resmi kurumlardır. Tüm bu faaliyet alanları için çalışan STK'lara destek olarak aslında yurtiçi ve yurtdışında birçok dezavantajlı canlının, yardıma muhtaç çocukların, gençlerin, kadınların ve hayvanlar gibi tüm canlılara yardım edebilirsiniz.


Her Alışverişin Fark Yaratsın, İyilik Kazansın